Ready to hit!

Condicions físiques per jugar a tennis

Per jugar al tennis s'han de reunir diverses condicions físiques com la resistència, velocitat, força i en especial coordinació i gran capacitat mental en general per tant la preparació física s'ha tornat realment complexa.

Detalls