Dibuixar juny legal Bases

Bases legals de participació en la promoció

1.- ORGANITZADOR DE L'EMPRESA DE PROMOCIÓ
L'empresa artesania Agricola, S.A. en nom de la marca Megaplus, amb domicili a la Ctra. C15-B, km. 5,2 de Sant Pere de Ribes, Barcelona i CIF A-08387854 Organitza promocional productes dibuixar MEGAPLUS (d'ara endavant, "promoció") a nivell nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per als usuaris residents a Espanya i la vellesa, d'acord amb les disposicions de les condicions participar.

2.-DATA D'INICI I LA DATA DE FINALITZACIÓ
La promoció s'iniciarà el dia [28 maig de 2018], i acabar el dia [30 de juny de 2018].

3.- PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE L'ELS REQUERIMENTS DE PROMOCIÓ
Els requisits de participació són les següents:
– Persones elegibles que resideixen a Espanya i els de 18 ANYS.
– Només hi poden prendre part que va conèixer com es descriu en el post del sorteig que és la promoció.
– Les dades personals que els participants omple el formulari d'inscripció han de ser dades precises.
– Treballadors no elegibles de l'artesania agrícola, S.A. (amb les marques la Reco, Plantis i Megaplus) seus cònjuges, o cap dels seus familiars fins a tercer grau.
– Fins i tot si un usuari participa amb comentaris diversos, Només Introduir el concurs amb una participació única. En el cas que l'usuari utilitzar diversos comentaris per parlar als teus amics, el sistema de comptar una participació única.

La mecànica de la promoció és per comentar un POST i etiqueta a 3 AMICS A INSTAGRAM.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Ser seleccionat 1 guanyador (s) i 2 substitut (s) d'un dia de l'atzar [2 Juliol de 2018].
L / aconseguir el guanyador/s / n com a recompensa: el lot de productes descrita en la promoció existent.

5.- L'ACCEPTACIÓ DEL PREMI:
Una vegada informat un guanyador o guanyadora del premi en el mateix lloc del sorteig del perfil d'INSTAGRAM @megaplussport, Així mateix, tindrà un període de 15 dies a Megaplus, per correu electrònic a info@megaplus.es o un missatge privat a INSTAGRAM acceptar el premi i proporcionar les dades personals i adreça on voleu rebre el Premi.
Quan el guanyador no respon a aquesta comunicació o no acceptar el premi en el termini indicat, procedirà a comunicar-se com a guanyadora l'alternativa 1 seguint el mateix procediment o l'alternativa 2 si el primer no accepta el premi o no està en contacte passat la 15 dies des de la nova comunicació. On no hi ha guanyador de contacte o accepta el Premi, el sorteig serà declarat nul.
Els costos d'enviament o transport del Premi correran per MEGAPLUS.

6.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si vostè evidenciase cap dels participants no compleix els requisits de les Bases, o dades facilitades per participar no eren vàlids, seva participació es considera nul i seran automàticament exclosos de la promoció tots els drets sobre els premis en aquesta promoció.

7.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
Comentaris o opinions amb continguts que consideri inapropiats no podran, són ofensius, injuriós o discriminatòries o que infringeixi els drets de tercers. No serà admesa cap contra un comentari particular que violen els principis del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i l'autoconcepte. Nosaltres no som responsables de danys ocasionats pels comentaris que fan els participants de promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat dels altres participants.

8.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Limitació, però no limitat a, No som responsables de possibles pèrdues, robatori, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament d'aquesta promoció, ni som responsables de l'ús que es fa del participant del premi obtingut d'aquesta promoció.
No assumim responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del Premi.

9.- Facebook (en cas de promoció a Facebook)
La promoció no és patrocinat., garantit, administrat o en qualsevol forma associada amb Facebook el que els participants alliberar Facebook de qualsevol responsabilitat per qualsevol dany derivat de la mateixa.

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
ARTESANIA AGRÍCOLA, S.A., en nom de la seva marca MEGAPLUS, es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal en tot moment i, en particular, la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD), així com de la societat de la informació i comerç electrònic serveis actuar (LSSICE). La informació o les dades que voluntàriament ens trobem sempre a través de la nostra web o oficial artesania agrícoles perfils (Megaplus) a les xarxes socials o a través de serveis o promocions d'artesania AGRICOLA, S.A. es pot incorporar a l'arxiu propietat de la companyia per poder prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-vos de novetats i productes, realitzar estudis i conèixer la seva opinió tant per mitjans tradicionals com electrònics (Telèfon, Correu electrònic, Sms, etc..).
T'informem que pots exercir els teus drets d'accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@megaplus.es o per carta a la següent adreça: CTRA. C15-B, km. 5,2, 08810 de Sant Pere de Ribes, Barcelona, adjuntant una còpia del DNI en ambdós casos.
A part de l'Assumpció que embarcacions AGRICOLA, S.A. Informat de les possibles transferències de dades a tercers expressament i busca el seu consentiment, Cap tercer aliè a l'embarcació AGRICOLA, S.A., exceptuant els casos coberts per la legislació vigent, vostè tindrà accés a la informació o dades personals dels usuaris del nostre lloc web.

11.- CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes normes promocionals, en la mesura que no perjudiquen o atempten contra els drets dels participants en la promoció.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran d'acord amb la Llei. Té jurisdicció per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir en relació a la validesa, interpretació o rendiment d'aquestes bases als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.